Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

TO 10


TOP 3 FOR SUMMER 2008
A...LAST SHADOW PUPPETS--Standing Next to Me
B...FUCK BUTTONS--Bright Tomorrow
C...MGMT--Kids

Δεν υπάρχουν σχόλια: