Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

τρίγωνα

ΤΡΙΓΩΝΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΠΕΝΤΑΓΩΝΑ
ΕΞΑΓΩΝΑ
.....S T O P
δεν μπόρεσα άλλα !!

Α L L
T I M E
C L A S S I C

Δεν υπάρχουν σχόλια: