Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Μάλαμας

Σωκράτης Μάλαμας
ΜΥΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
24.03.2009
(όπως πέρυσι την βλέπω την φάση
πατείς με πατώ σε)

Δεν υπάρχουν σχόλια: