Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

The Decade in 7 Minutes...

The Decade in 7 Minutes

NEWSWEEK rewinds the first 10 years of the new century,
reminding you of the best, worst, and unforgettable moments.

Δεν υπάρχουν σχόλια: