Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

ξύδιαμετά από τα ξύδια της πρωτοχρονιάς
ξ α ν ά
έχω ''φάει'' κόλλημα με αυτόν τον δίσκο

Δεν υπάρχουν σχόλια: