Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

suxx

Να πάς για ύπνο κ να βλέπεις β(ass)ιλάκη παπακωνσταντίνου πάνω στο ζάππινγκ
κ να ξυπνάς κ με το πρώτο τσιγάρο πάνω στο ζάππινγκ να βλέπεις ονιράμα !!!
κάποιες αμαρτίες πρέπει να πληρώνω !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: